نخستین پایگاه خبری شعر و تـرانه ایـران

گزارش تصویری

جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس کانون ادبی زمستان

جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس کانون ادبی زمستان
1398/10/7

ویژه برنامه شب شعر چله ونداد همدان

ویژه برنامه شب شعر چله ونداد همدان
1398/9/29

جلسه ی  چهارده  آذر خانه ترانه با اجرای روزبه بمانی

جلسه ی چهارده آذر خانه ترانه با اجرای روزبه بمانی
1398/9/18

نشست آذر ماه عصر شعر و ترانه

نشست آذر ماه عصر شعر و ترانه
1398/9/8

گزارش تصویری از فینال رقابت برترین برترین ها (کانون ادبی زمستان)

گزارش تصویری از فینال رقابت برترین برترین ها (کانون ادبی زمستان)
1398/8/20

گزارش تصویری ازمراسم شش سالگی هزار صدا

گزارش تصویری ازمراسم شش سالگی هزار صدا
1398/8/2

سالگرد مرحوم افشین یداللهی

سالگرد مرحوم افشین یداللهی
1398/8/2