نخستین پایگاه خبری شعر و تـرانه ایـران

گزارش تصویری

تصویر گزارش

گزارش تصویری ازمراسم شش سالگی هزار صدا
1398/8/2

تصویر گزارش

سالگرد مرحوم افشین یداللهی
1398/8/2

تصویر گزارش

گزارش تصویری از فینال رقابت برترین برترین ها (کانون ادبی زمستان)
1398/8/20

تصویر گزارش

نشست آذر ماه عصر شعر و ترانه
1398/9/8

تصویر گزارش

جلسه ی چهارده آذر خانه ترانه با اجرای روزبه بمانی
1398/9/18