نخستین پایگاه خبری شعر و تـرانه ایـران

آنسو

اسم : با حضور مهشاد عرب

قسمت : قسمت دوم آنسو

ژانر : ویژه برنامه ادبی

گوینده گان : سارا ناصرنصیر

توضیحات :

قسمت دوم برنامه (آنسو) همراه با شعرخوانی و گفتگو با مهشاد عرب شاعر و ترانه سرا

1398/12/15

دانلود
با حضور مهشاد عرب
توضیحات :
آنسو

قسمت ها