چگونگی پیدایش غزل اجتماعی و نمونه های آن --------- هایکو چیست؟ ----------- انتشار دکلمه ای از امید صباغ نو ----------------- گزارش تصویری دوسالگی کانون گیومه --------- فیلم شعرخوانی مهدی اخوان ثالث

گزارش تصویری

یادداشت هفته

 
جویا معروفی در یادداشت هفته؛
 هوای فرح بخش نیما!
 
نیما بلاغتی به بلاغتِ سنتیِ ما، حکمتی به کتابِ قطور ِحکمت‌های ما، سبکی به سبک‌های ادبیِ ما و - با نظر به کار پیشینیان - حتی فرمی به فرم‌های موجود در شعر فارسی نیفزود ، اما هوای دلپذیر و عزیزی را به فرهنگ ما بخشید که آن هوا خوش هوایی است فرحبخش.

 

آرشیو

پربحث ها

پربازدیدها

معرفی شاعر هفته