سایه روشن های شعر امروز --------- هایکو چیست؟ ----------- کانون ادبی بهمن با همکاری پایگاه خبری تارنا برگزار می‌کند: چهارشنبه های بهمن نشستی برای مرور شاعران ----------------- گزارش تصویری اختتامیه کانون ادبی تهران --------- فیلم شعرخوانی نیلوفر لاری پور

گزارش تصویری

یادداشت هفته

 
حسین جنتی در یادداشت هفته؛
 
مکتب سازی ، فرصت سوزی
 

این سال ها که بر شعر فارسی گذشته است خیلی از شاعران ادعای رهبری شیوه ای را مطرح کردند و برای خود قلعه ای ساخنتند و قشونی جمع کردند. متاسفانه برخی که تنها هدفشان شهرت است و احتمالا شهرت مزایایی دارد (و ما بی خبریم!) با سرودن اشعارِ بی مایه و گاه سست و بی مقدار، تنها با گذشتن از خطوطِ اخلاقی و وارد کردنِ کلمات و الفاظ مستهجن به شعر، مُشتی جوانِ خام و بی تجربه را که گویی در این فضای بسته ، روزنه ی امیدی رو به آزادی های دروغین یافته اند جذب می‌کنند.

 

آرشیو

پربحث ها

پربازدیدها

معرفی شاعر هفته